Direktni poziv UNDP-a i Grada Visoko za projekat “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”

U sklopu projekta UNDP-a „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ – faza II, Grad Visoko u saradnji sa UNDP-om objavljuje:

DIREKTNI POZIV

za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen partnerskim mjesnim zajednicama koje učestvuju u II fazi projekta sa područja grada Visoko (MZ Centar, MZ Dobrinje, MZ Goduša, MZ Podvinci, MZ Rosulje).

Direktni poziv bit će otvoren do 28.marta 2022.godine.

Maksimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 30,800.00 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Grad Visoko u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja). Vrijednost projekta može biti i veća od naznačenog iznosa ukoliko mjesne zajednice imaju obezbijeđena sredstva iz drugih izvora.

Minimalna vrijednost dostavljenih projekata može iznositi 26,000.00 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Grad Visoko u skladu sa dogovorenim procentom sufinansiranja).

Dužina projekta je maksimalno šest mjeseci od dana potpisivanja Pisma sporazuma LoA za implementaciju projekta.

Pristigli projektni prijedlozi će biti podvrgnuti komisijskoj evaluaciji od strane dva predstavnika Grada Visoko i jednog predstavnika UNDP MZ projekta. Komisiju će imenovati gradonačelnik Grada Visoko.

U toku trajanja Direktnog poziva predstavnici Savjeta partnerskih MZ će imati mogućnost da koriste mentorsku podršku trenera koji je održao obuku. Mentorska podrška podrazumijeva da Savjeti MZ pripreme nacrt aplikacije, trener pregleda i uputi sugestije za unapređenje.

U prilogu Direktnog poziva se nalaze kriteriji poziva, kao i neophodni aplikacioni formulari.