Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica

Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“(MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda(UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. godine, jeste unapređenje kvaliteta života građanki i građana u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.

Cilj ovog Direktnog poziva je podrška realizaciji jednog prijedloga projekta u jednoj od pet partnerskih mjesnih zajednica i to:

1.Centar

2.Rosulje

3.Podvinci

4.Dobrinje

5.Goduša

Projekti s kojima se može aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma građanki i građana u partnerskoj MZ, odnosno MZ koja sudjeluje u implementaciji MZ projekta koji implementira UNDP.

U skladu sa tim, Direktni poziv ima za cilj poticanje aktivnog uključivanja građanki i građana u definisanje njihovih potreba koje se transformišu u projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

Grad Visoko i MZ Projekat će dodijeliti finansijska sredstva za jedan projekat u jednoj MZ,a koji bude prvorangirani u skladu sa zadanim kriterijima i koji se uklapa u raspoloživa sredstva namijenjena za svaku partnersku JLS.

JAVNI POZIV I KRITERIJI

OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

PREGLED BUDŽETA

MATRICA LOGIČKOG OKVIRA

PLAN AKTIVNOSTI

PISMO OBAVEZE

PISMO OBAVEZE ZA DODATNO SUFINANSIRANJE