Dnevni red i materijali za 25. redovnu sjednicu GV Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 25. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

28.02.2023. godine (utorak) u Sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

                                                              D N E V N I    R ED
1.   Izvod iz zapisnika sa 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2.   Prijedlog rješenja  o  izboru zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća 

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

3.   Prijedlog odluke o izmjenama Budžeta  Grada  Visoko za 2023.godinu
      IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

4.   Prijedlog odluke  o izmjenama Odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za

      2023.godinu

      IZVJESTILAC:  Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

5.   Prijedlog odluke o izmjenama Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta Grada

      Visoko i kapitalnih   ulaganja viših nivoa vlasti za 2023.godinu

      IZVJESTILAC:Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

6.   Prijedlog odluke o davanju naziva parku „Park Zlatnih ljiljana“

      IZVJESTILAC: Edin Lopo, predsjednik Komisije

7.   Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća  

      Visoko saziva 2020 – 2024. godina

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

8.   Prijedloga odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika

       i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina

      IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

9.   Prijedloga odluke o izmjenama Odluke o gradskim administrativnim taksama

      IZVJESTILAC:  Aida Memišević Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga JKP ” Visoko”d.o.o. Visoko   

       IZVJESTILAC: Suada Koljenović,p.o. pomoćnica Gradonačelnika

11. Prijedlog odluke o potvrđivanju  dodjele mandata  predsjedniku  Savjeta Mjesne zajednice

       Orašac

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

12. Prijedloga akata iz imovinsko-pravne oblasti

      Prijedlog  zaključka o ispravci Odluke o zamjeni nekretnina

      IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

      IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

14.  Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na području 

      Grada Visoko u 2022. godini

  IZVJESTILAC: komandir  Policijske stanice Visoko

15. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijale za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku.

https://www.dropbox.com/sh/i8uf59324oa8wfk/AACoMIqFX3dLDWVvssl0wBQma?dl=0