Dodijeljena finansijska sredstva za udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom

Okončan je postupak Javnog poziva udruženjima/nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom za predaju prijava za finansiranje u 2022. godini. Nakon što je Komisija za ocjenu pristiglih prijava pregledala prijave i sačinila rang listu udruženja/nevladinih organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom za finansiranje u 2022.godini, dodijeljena su i sredstva za ukupno šest udruženja. Udruženje dijabetičara „Dijabet“ Visoko dobilo je iznos od 4.000 KM, Udruženju civilnih žrtava rata grada Visoko odobreno je 1.000 KM, Udruženju invalida rada i invalidskih penzionera Visoko 2.000 KM, Udruženju slijepih Visoko „USV“ 4.000 KM, Udruženju za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom grada Visoko 2.000 KM, te Udruženju građana invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika hemodijaliznog centra Visoko (UGILHBBHCV) 2.000 KM.

– Ovo je samo samo nastavak saradnje i podrške udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom. Iznosi koji su na raspolaganju naravno da ne mogu pokriti sve troškove rada udruženja, ali su dokaz da ne zaboravljamo ovu populaciju i da u nama imaju podršku za svoj rad i svoje članove. Ranijih godina ova udruženja nisu imala priliku aplicirati na direktne javne pozive namijenjene samo za njihov rad, to smo promijenili i evo drugu godinu zaredom imamo pozive upravo za udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, a podrška i saradnja će biti nastavljena i u budućnosti. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.