Edukacija/obuka za subjekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla sa područja grada Visoko

Grad Visoko i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica realizirao je Program obuke/edukacije subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla sa područja grada Visoko, gdje su učešće uzeli zaposleni u subjektima u poslovanju sa hranom. Osnovni cilj edukacije je unapređenje i jačanje znanja i vještina zaposlenih u proizvodnim pogonima kod različitih subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, unapređenje sigurnosti i kvaliteta hrane i veterinarsko-zdravstvenih preventivnih mjera.

Pored toga, ciljevi ove edukacije su i promocija i unapređenje struke i nauke u funkciji zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša; podizanje svijesti i odgovornosti u obavljanju poslova od javno-zdravstvenog značaja; promocija pravilne i potpune provedbe pozitivnih propisa u oblasti sigurnosti hrane, veterinarstva, javnog zdravlja i zaštite okoliša.

Teme edukacije su bile Usklađivanje rada subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla sa zakonskom regulativom, Biosigurnosne mjere i higijena objekata kod subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, Implementacija HACCP-a i Planova samokontrole kod subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla, Epidemiologija zaraznih bolesti (zoonoze) prenosivih hranom životinjskog porijekla, te Postupanje i zbrinjavanje animalnih nus-proizvoda i animalnog otpada kod subjekata u poslovanju sa hranom. Edukaciju su realizovali eksperti Nermin Smajlagić DVM – glavni federalni veterinarski inspektor, te uposlenici instituta dr. Fatima Bašić, Azra Ličina-Sinanović , Rusmir Goletić, Nermin Imamović i Benjamin Čaušević.   Program obuke / edukacije subjekata u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla realizovan uz podršku Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.