Edukacije u sklopu sajma “Jesen u Visokom”

U toku održavanja Izložbeno-prodajnog sajma  “Jesen u Visokom”održat će se edukacije za proizvođače i prerađivače hrane .

Edukacije će se održati u prostorijama Mješovite srednje škole“Hazim Šabanović “ul. Branilaca br.24 u slijedećim terminima:

I TEMA

Ponedjeljak 26.09.2022.godine u 14.sati .Tema edukacije “ Parametri kontrole kvaliteta meda”predavač Amila Šut dipl.ing.hem. teh.

II TEMA

Utorak  27.09. 2022. godine u 14 sati .Tema edukacije “Sigurna i kvalitetna hrana, put ka uspješnom turizmu” predavač Benjamin Čaušević mr. upravljanja kvalitetom i sigurnost hrane, dipl. ing.preh. tehn.  

Pozivamo  proizvođače i prerađivače  mesa,mlijeka,voća ,povrća,meda,ugostitelje kao i  članove udruženja koji u svojim ciljevima imaju razvoj turizma da prisustvu edukaciji.