Ekološka akcija “Čisto Visoko – Naš obraz”

Širom Visokog ovog vikenda su provedene brojne akcije čišćenja, a u pitanju je akcija koja je pokrenuta na inicijativu gradonačelnika Grada Visoko,  Mirze Ganiće,  povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, pod nazivom „Čisto Visoko – Naš obraz“.  Akciji su se odazvali brojni stanovnici našeg rada, mjesne zajednice, javne ustanove,  javna i privatna preduzeća, škole, udruženja i organizacije, a planirano je da akcija traje sve do 29.04.2022.godine.

Prema evidenciji učešće je uzelo preko 1200 volontera sa koordinatorima, a akcija se odvija na području kompletnog grada Visoko, tačnije na oko 50 lokacija.

U saradnji sa  javnim komunalnim preduzećem JKP Visoko d.o.o. Visoko svim učesnicima je obezbijeđen potreban  materijal – rukavice i kese, a JKP Visoko koje  će  izvršiti i odvoz prikupljenog otpada.

Nakon vikenda tokom kojeg su očišćene brojne lokacije, ali i obale naših rijeka, u narednim danima akciji će se priključiti i sve osnovne i srednje škole iz Visokog, a planirano je da očiste područja oko svojih škola, dok će se akciji odazvati i neka od preduzeća i sportskih klubova.

Ovo je još jedan izuzetno vrijedan projekat i akcija koja se realizuje u Visokom, a ostaje nada da će nakon čišćenja naša izletišta, rijeke i okolina ubuduće ostati čisti, a da će se otpad odlagati na za to predviđenja mjesta.