Federalni zavod za statistiku- anketiranje stanovništva

Federalni zavod za statistiku obavještava da će u periodu od 01.04.2021. do 01.04.2022. godine prikupljati podatke o izdacima za potrošnju, potrošnji iz vlastite proizvodnje, investiranju i prihodima domaćinstva, a putem anketiranja stanovništva metodom slučajnog odabira.

Za bilo kakva pitanja u vezi provođenja ankete obratiti se Federalnom zavodu za statistiku na mail fedstat@fzs.ba ili na broj telefona 033/ 407-032, lokal 246 i 033/407-036, lokal 349.