Godišnje anketiranje gazdinstava

Obavještavamo vlasnike farmi da se u periodu od 01.12. do 15.12.2021. godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine provodi anketiranje gazdinstava ( GIF ). Anketiranje se provodi na terenu ( farmi ), koje obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Svrha anketrianja je prikupljanje  podataka o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji ( biljnja i stočna). Molimo Vas za  razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci iz Ankete su povjerljivi i  zaštićeni  skladu sa odredbama čl. od 36 do 42.  Zakona o statistici  Federacije BiH i  primjenjivat će se prilikom statističke obrade predmetnih  podataka.