Grad Visoko i firma Prevent ove godine su osigurali za sve prvačiće nove udžbenike

Grad Visoko je u saradnji s firmom Prevent i uz podršku izdavačke kuće Vrijeme obezbijedio udžbenike za sve učenike upisane u prvi razred osnovnih škola na području Grada Visoko.

Prema podacima kojima raspolažemo, u 6 osnovnih škola na području Grada Visoko upisano je 383 prvačića. Najviše upisanih prvačića ima Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija i to 130, zatim Safvet beg Bašagić 88, Kulin ban 78, Veliko Čajno 39, Buci 28 i Dobrinje 20. Kompleti knjiga našim dragim prvačićima bit će uručeni početkom školske godine, kada će škole posjetiti gradonačelnik s partnerima projekta.