Grad Visoko i Razvojna banka FBiH organizuju prezentaciju u sklopu sajma “Jesen u Visokom”

U sklopu sajamskih aktivnosti 16. sajma “Jesen u Visokom” drugi dan 27.09.2022. godine sa početkom u 13:00 u KC Altindag Visoko održat će se savjetodavni forum i prezentacija novih kreditnih linija koje korespondiraju sa “Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027.

Razvojna banka FBiH je intenzivirala druženje sa privrednicima i u saradnji sa lokalnim zajednicama organizira savjetovanje, i pruža informacije iz prve ruke kada je u pitanju kreditiranje i cjelokupno poslovno okruženje. Poziv se posebno odnosi na privredne subjekte, obrtnike, udruženja i druga pravna lica, kao i sve zainteresovane menadžere i predstavnike kompanije koje posluju u gradu Visoko.