Grad Visoko sa 90.000 KM podržao rekonstrukciju i izgradnju školskih objekata


U Gradskoj upravi Visoko danas je povodom obilježavanja Dana oslobođenja grada Visoko upriličeno potpisivanje sporazuma sa direktorima škola sa područja grada Visoko o rekonstrukciji i izgradnji školskih objekata.
– U budžetu smo za ovu namjenu opredijelili 90.000 KM ove godine i to iz dva dijela, jedan je podrška izgradnji novih objekata u iznosu od 50.000 KM, a drugi podrška adaptaciji postojećih za što smo pripremili 40.000 KM. Mi ćemo voditi računa o ravnomjernoj raspodjeli ovih sredstava, a iako su škole u nadležnosti ministarstva obrazovanja mi želimo da pomognemo, jer naša djeca idu u te škole. Kroz moj mandat će sigurno biti izdvojena značajna sredstva za školske objekte, a već smo sa nivoa Grada opredijelili preko 200.000 KM. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.
Gradonačelnik je podsjetio i na projekte koje je započeo u vremenu dok je bio premijer ZDK, a koji se upravo realizuju, te je istaknuo kako je posebno ponosan na te projekte i školske objekte koji će dobiti adekvatne radne uslove, ali i puno ljepši izgled.
– Stvaramo bolje uslove za obrazovanje naših najmilijih, jer bez obrazovanja nema nikakve priče. Grad Visoko želi biti partner i školama i ministarstvu, a možemo itekako biti zadovoljni pomacima koji su vidljivi u razvoju naših obrazovnih institucija. – zaključio je gradonačelnik.
Sredstva iz budžeta bit će usmjerena u sljedeće školske objekte: OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Donje Moštre – 50.000 KM za izgradnju školske fiskulturne sale, te 5.973,69 KM za adaptaciju područne škole u Gornjoj Zimči i to instalaciju grijanja.
Za JU MSŠ „Hazim Šabanović“ odobreno je 6.144 KM za zamjenu ulaznih vrata – biblioteka.
OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje 4.491,63 KM – zamjena stolarije (vrata sa portalom na školskoj kuhinji i vrata na muškom i ženskom toaletu za nastavnike).
OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko 2.700 KM za adaptaciju fiskulturne sale i za OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ u Velikom Čajnom 18.882 KM za adaptaciju hola škole  i zamjenu 29 komada vrata na školskim prostorijama.
Za zamjenu ulaznih vrata na školskoj zgradi odobreno je 1.808,68 KM ŠOMO „Avdo Smajlović“ Visoko.