Grad Visoko svojim građanima osigurao da ne dođe do poskupljenja plina, kao i brojne druge benefite

Grad Visoko je jedina lokalna zajednica koja je osigurala da ne dođe do poskupljenja plina građanima u vrijeme općih poskupljenja, a zahvaljujući koracima kojima su osigurana sredstva za subvenciju cijene plina za mjesece novembar, decembar (pravna i fizička lica) i februar, mart ( domaćinstvima). Ovim pozitivnim potezom u pomenutim mjesecima cijena plina je ostala na nivou cijene koja je bila prije poskupljenja. Pored ove odluke, Grad Visoko je otišao korak dalje te je donijeta odluka kojom se trajno ukida plaćanje takse na mjerno mjesto, a što je iznosilo 2KM mjesečno.

– U mjesecu novembru Grad Visoko je u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša FBiH kroz projekat „Čist zrak u gradu Visoko“ osigurao sredstva da 134 korisnika dobiju besplatan priključak, od čega je na javni poziv stiglo 99 prijava, a 97 prijava je zadovoljilo uslove poziva. Nastavljamo u skladu sa svojim mogućnostima da iznalazimo rješenja kako bismo bili na usluzi našim građanima, ali im i olakšali svakodnevne obaveze i probleme s kojima se susreću, te od Visokog napravili mjesto ugodnog življenja. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.