Gradonačelnik Mirza Ganić izabran u Predsjedništvo skupštine Saveza općina i gradova FBiH

U Neumu je održana Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH), na kojoj su jednoglasno usvojeni izvještaji o radu Saveza općina i gradova FBiH i izvještaj direktora Saveza općina i gradova FBiH. U radnom dijelu Izborne skupštine izabrani su predstavnici tijela i organa Saveza općina i gradova FBiH. Za predsjedavajućeg Skupštine Saveza izabran je načelnik Tešnja Suad Huskić, a vrijedi pomenuti kako je u Predsjedništvo skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH izabran gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.

Novo rukovodstvo Saveza je u svojim obraćanjima naglasilo potrebu za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju interesa jedinica lokalne samouprave pred višim nivoima vlasti.