Gradonačelnik Mirza Ganić obišao radove na izgradnji puta prema naselju Buci

Radovi na asfaltiranju dionice puta Visoko – Kiseljak na potezu od Gradskih grobalja do Buka teku planiranom dinamikom, a danas je radove obišao gradonačelnik Mirza Ganić, te se uvjerio da sve funkcioniše u skladu sa planiranim aktivnostima.

Trenutno se radi na uklanjanju (frezanju) starog asfalta po dionicama, kako bi bilo što manje usporavanja saobraćaja, a zatim se popravlja i mijenja tampon, te asfaltira prvi sloj asfalta.

Nakon što se na pomenuti način kompletira cijela dionica, pristupit će se i asfaltiranju završnog habajućeg sloja asfalta.