Interni oglas za prijem namještenika u Gradskoj upravi Visoko

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 49/2005, 45/2010 i 103/2021) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji gradskih službi broj 01/2-02-75/22 od 28.01.2022.godine i broj 01/1-02-1016/22 od 22.07.2022.godine, gradonačelnik Grada Visoko raspisuje:

INTERNI OGLAS

za popunu upražnjenih mjesta namještenika u Gradskoj upravi Grada

Viši referent za prijem i kompletiranje dokumentacije i obračun naknada u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Viši samostalni referent za poslove blagajne, obračun plate i dodatnih primanja u Odsjeku za finansije- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Viši referent- IT tehničar u Odsjeku za zajedničke poslove- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Viši referent za poduzetništvo i turizam u Odsjeku za privredu i ekonomski razvoj- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Viši referent za evidencije iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja u Odsjeku za urbanizam- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova kao i uslove konkursa možete preuzeti OVDJE.