Isplata naknada pripadnicima boračke populacije i putem BH Pošte

Obavještavamo pripadnike boračke populacije da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata potpisalo ugovor sa BH poštom, tako da će se invalidnine, ratna priznanja i egzistencijalne naknade moći, pored komercijalnih banaka primati i putem BH pošte, u mjestima gdje BH pošta vrši dostavu pošte.

Da bi pripadnik boračke populacije (korisnik) izvršio promjenu načina primanja navedenih prava (invalidnina, ratno priznanje i egzistencijalna naknada) potrebno je uz zahtjev dostaviti i potvrdu banke preko koje trenutno prima naknadu, u kojoj će biti navedeno da ne postoje dugovanja prema istoj, te potpisati izjavu da je saglasan da BH pošta naplaćuje uslugu dostave u iznosu od 1,5 KM.

Obrazac zahtjeva i izjave zainteresovani kandidati mogu preuzeti u Gradskoj upravi Visoko, Centar za pružanje usluga, šalter br. 1.

Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko – invalidsku zaštitu