Izabrani najuspješniji literarni radovi na temu “Sjećanje na šehide”

Služba za boračko – invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca  „Visoko ’92”, okončala je proceduru izbora najuspješnijih literarnih radova u povodu Dana šehida na temu „Sjećanje na šehide”, za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Visoko.

Od pristiglih 28 učeničkih radova, Komisija je odabrala najuspješnije.

– Osnovna škola

I nagrada – Ilhana Smailagić, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje,

II nagrada –  Hana Omanović, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija” Moštre,

III nagrada –  Ajša Muratović, OŠ „Alija Nametak” Buci.

– Srednja škola

I nagrada – Aiša Sinanagić, Gimnazija „Visoko” Visoko,

II nagrada –  Melika Hindija, Gimnazija „Visoko” Visoko,

III nagrada –  Jasmin Vranac, Gimnazija „Visoko” Visoko.