Izabrani najuspješniji literarni radovi na temu “Sjećanje na šehide”

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti u saradnji sa Organizacijom porodica šehida i poginulih boraca „Visoko ’92”, okončala je proceduru izbora najuspješnijih literarnih radova u povodu Dana šehida na temu „Sjećanje na šehide”, za učenike osnovnih i srednjih škola Grada Visoko.
Od pristiglih 43 učeničkih radova, Komisija je odabrala najuspješnije.

  • Osnovna škola

I nagrada – Lamija Mešinović, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje
II nagrada – Ajna Breščić, OŠ „Safvet-beg Bašagić” Visoko
III nagrada – Nudžejma Alihodžić, OŠ „Alija Nametak” Buci

  • Srednja škola

I nagrada – Mubera Berhamović, Medresa „Osman ef. Redžović Veliko Čajno
II nagrada – Ali Gljiva, Medresa „Osman ef. Redžović” Veliko Čajno
III nagrada – Hana Bašić, Gimnazija „Visoko” Visoko