IZGRADNJA POTPUNO NOVE SAOBRAĆAJNICE U NASELJU LUKE

Gradonačelnik Ganić je potpisao Ugovor o izradi glavnog projekta saobraćajnice koja će povezati Naselje Luke sa ulicom Branilaca Bosne. Pomenutom su predhodile pripremne aktivnosti gdje su pribavljene sve potrebne saglasnosti od nadležnih javnih preduzeća.

“Izradom adekvatne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se uslovi za pokretanje i realizaciju strateškog projekta za Naselje Luke koji je dugo godina planiran, a do danas nije realizovan. Stanovnici Luka će na ovaj način dobiti još jedan direktan ulaz/izlaz na glavnu saobraćajnicu čime će se značajno od gužvi rasteretiti ulica Branilaca Bosne i građanima olakšati pristup naselju. Ako sagledamo viziju razvoja našeg grada onda lahko možemo zaključiti da će izgradnja kružnog toka na semaforima i otvaranje još jednog ulaza/izlaza u naselje Luke značajno smanjiti gužve u saobraćaju koji se odvija u centralnom dijelu Grada”- kazao je gradonačelnik Ganić.

Radili smo, radimo i radit ćemo za bolje i modernije Visoko!