Izvršena uplata poticaja proizvođačima i prerađivačima svježeg kravljeg mlijeka

Izvršena je uplata poticaja za registrovane proizvođače i prerađivače svježeg kravljeg mlijeka za prvi kvartal ove godine. Riječ je o Programu poticaja za poljoprivredu iz budžeta Grada Visoko za ovu godinu, a na javni poziv je ukupno stiglo 150 zahtjeva.

– Za ovu poticajnu mjeru u prvom kvartalu smo izdvojili ukupno 38.898 KM i to 10.562 KM za registrovana porodična poljoprivredna gazdinstva kojima je obračunat poticaj od 0,04 KM po litru mlijeka, te 28.436 KM za registrovane farme/poljoprivredne obrte čiji je koeficijent obračuna poticaja 0,03 KM po litru mlijeka. – kazao je gradonačelnik Mirza Ganić.

Ovo je nastavak podrške poljoprivrednoj proizvodnji na području grada Visoko koja je posljednjih godina bila zapostavljena, a u koju će tokom ove godine biti uložena značajna finansijska sredstva koja će poljoprivrednicima biti od velikog značaja u ovom vremenu kada je došlo do značajnog rasta cijena.

– Na javni poziv stiglo je ukupno 150 prijava i to od strane 71 registrovane farme/obrta i 79 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Mi nastavljamo sa poticajnim mjerama prema poljoprivrednicima, a sve s ciljem da bismo sa svoje strane olakšali njihov rad, ali i obezbijedili što više hrane s naših gazdinstava za naše stanovnike. – kazao je gradonačelnik.