Javna rasprava o nacrtima odluka o usvajanju i provođenju regulacionog plana “Prijeko KTK” – Visoko

Svim zainteresovanim građanima grada Visoko,  javnim ustanovama i javnim preduzećima, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko oglašava i upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU O NACRTIMA ODLUKA O USVAJANJU I PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA “PRIJEKO KTK” – VISOKO

Gradsko  vijeće Visoko je na 9. sjednici održanoj 29.07.2021. godine usvojilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Prijeko KTK”- Visoko  i Nacrt Odluke o provođenju  Regulacionog plana “Prijeko KTK”- Visoko, za koje je otvorena javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Nosilac pripreme je Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Visoko, a nosilac izrade “IPSA” d.o.o. Sarajevo.

Uvid u tekstualni i grafički  dio nacrta Regulacionog plana “Prijeko KTK”- Visoko moguće je izvršiti u šalter sali Gradske uprave Visoko – Centar za dozvole, kao i na web stranici Grada Visoko  (www.visoko.gov.ba).

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina.

IZVOD IZ PLANA VIŠEG REDA

POSTOJEĆE STANJE GRAĐEVINSKOG FONDA

MODEL PROSTORNE ORGANIZACIJE

PLAN PARCELACIJE

PLAN REGULACIONIH I GRAĐEVINSKIH LINIJA

PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

PLAN ELEKTROENERGETSKE I TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE

PLAN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

PLAN HORTIKULTURNOG UREĐENJA

TEKSTUALNI DIO – NACRT PLANA

NACRT ODLUKA O USVAJANJU RP PRIJEKO-KTK VISOKO

NACRT ODLUKA O PROVOĐENJU RP PRIJEKO-KTK VISOKO