JAVNA RASPRAVA O NACRTU AKCIONOG PLANA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ENERGIJOM I PRILAGOĐAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA (SECAP) GRADA VISOKO ZA PERIOD DO 2030.GODINE

Građanima grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, Mjesnim zajednicama, Udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove zaštitu okoline i javne nabavke upućuje javni poziv za:


JAVNU RASPRAVU

O NACRTU AKCIONOG PLANA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ENERGIJOM I PRILAGOĐAVANJA KLIMATSKIM PROMJENAMA (SECAP) GRADA VISOKO ZA PERIOD DO 2030.GODINE


Gradsko vijeće Visoko je na 5. sjednici, održanoj 25.03.2021.godine usvojilo Nacrt Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030.godine, te se otvara Javna rasprava u trajanju od 30 dana od dana objave iste.


Uvid u Nacrt Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030.godine moguće je izvršiti ovdje:

a dostupan je i u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove zaštitu okoline i javne nabavke.


Primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrđeni Nacrt možete dostaviti Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove zaštitu okoline i javne nabavke najkasnije do 05.05.2021. godine.