Javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog  vijeća, , javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, fizičkim licima koja obavljaju privrednu djelatnost, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za  finansije, privredu  i društvene djelatnosti, oglašava i upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU

 O Nacrtu  Odluke o komunalnim taksama Grada Visoko

Gradsko vijeće Visoko je  na sjednici održanoj 26.11.2021. godine, usvojilo Nacrt  odluke o komunalnim taksama Grada Visoko  i isti uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15  dana.

Uvid u tekst Nacrta Odluke  moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u  Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

Prijedloge, primjedbe i sugestije na utvrđeni Nacrt mogu se dostaviti Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti do 14.12.2021.godine.

NACRT ODLUKE