Javna rasprava o nacrtu odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima

Građanima grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, Mjesnim zajednicama, Udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove zaštitu okoline i javne nabavke upućuje javni poziv za:

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU DRŽANJA PASA, TE NAČINU POSTUPANJA SA NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM PSIMA NA PODRUČJU GRADA VISOKO

Gradsko vijeće Visoko je na 6 sjednici usvojilo Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području Grada Visoko, te se otvara Javna rasprava u trajanju od 30 dana od dana objave iste.

Uvid u Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području Grada Visoko moguće je izvršiti na web stranici grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupna je i u Službi za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove zaštitu okoline i javne nabavke.

Primjedbe, prijedloge i sugestije na utvrdeni Nacrt Odluke možete dostaviti Službi za -lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove zaštitu okoline i javne nabavke najkasnije do 05.08,2021 ,godine.

Završna javna rasprava o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim psima na području Grada Visoko održat će se u četvrtak 12.08.2021. godine u 12,00 sati u velikoj sali Grada Visoko.

Pozivaju se sva zainteresovana lica da prisustvuju završnoj javnoj raspravi, izraze svoje mišljenje, te daju prijedloge i sugestije.

NACRT: