JU Centar za socijalni rad Visoko raspije JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko na osnovu Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Ze-do kantonu broj: 02-30-8293/23 od 19.05.2023. godine  („Službene novine Ze-do kantona“  broj: 9/23), Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-10/22 od 24.03.2022. godine, izmjenama i dopunama Pravilnika o radu broj: 01-1-50/22 od 30.12.2022. godine; broj: 01-1-5/23 od 07.03.2023. godine, broj: 01-1-24/23 od 07.07.2023. godine i broj: 10/1-04-16-699/24 od 11.03.2024. godine, Odluke o potrebi prijema u radni odnos Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Visoko broj: 01-1-8/24 od 20.03.2024. godine i Odluke broj: 01-1-9/24 od 20.03.2024. godine, kao i Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko broj: 01/1-02-497/24 od 21.03.2024. godine, broj: 01/1-02-496/24 od 21.03.2024. godine,  raspisuje:

 

 

J A V N  I    O G L A S

za prijem radnika u radni odnos

 

 

Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, grad Visoko, prima radnike u radni odnos na sljedeća radna mjesta:

 

  1. STRUČNI SARADNIK – SOCIJALNI RADNIK ZA SOCIJALNU ZAŠTITU –  1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

 

  1. TEHNIČKI SEKRETAR …………………………………. 1 (jedan) izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

 

TEKST JAVNOG OGLASA PREUZMITE OVDJE