JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA GRADA VISOKO 2023-2027

Građanima Grada Visoko, gradskim  vijećnicima, radnim tijelima Gradskog  vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, privrednim društvima, samostalnim preduzetnicima, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj upućuje javni poziv za

JAVNU RASPRAVU O Nacrtu Strategije razvoja Grada Visoko za period od 2023 – 2027 godina

 

Zaključkom Gradskog  vijeća Visoko broj: 02/1-02-43/24 od 29.02.2024. godine, usvojen je Nacrt Strategije razvoja Grada Visoko za period od 2023 – 2027 godina i otvorena je javna rasprava u trajanju od 30 dana.

 

Uvid u tekst Nacrta Strategije razvoja Grada Visoko za period od 2023 – 2027 godinu  moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko  www.visoko.gov.ba a dostupan je  i u Službi  za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj .

 

 

KLIKOM NA LINK PREUZMITE MATERIJAL:

  1. Strategija razvoja Grada Visoko  za period od 2023 – 2027 godina

 

 

 

Visoko, 07.03.2024.godine                                                                    PO OVLAŠTENJU

                                                                                             POMOĆNICA GRADONAČELNIKA

 

                                                                                                             Koljenović Suada