Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Grad Visoko u 2021. godini

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD VISOKO U 2021. GODINI

SVE POTREBNE INFORMACIJE I ELEKTRONSKU VERZIJU CIJELOG PAKETA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE MOŽETE PRONAĆI NA SLJEDEĆIM LINKOVIMA: