Javni poziv – Podrška fizičkim licima do 35 godina života

Na osnovu člana 1. tačka 3. Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2022. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj, 03/22), Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za poticaj

Podrška fizičkim licima do 35 godina života koja su registrovala privrednu djelatnost / obrt, srodne djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovina/ kao osnovno zanimanje u periodu od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine

Namjena

Novčana sredstva – poticaj su namijenjena za fizička lica do 35 godina života koja su registrovala privrednu djelatnost /obrt, srodne djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu/ kao osnovno zanimanje u periodu od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju fizička lica – do 35 godina života –  vlasnici privrednih djelatnosti registrovani u periodu od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine kao osnovno zanimanje.

Iznos i način isplate poticajnih sredstava

Ukupni iznos planiranih sredstava po ovom Javnom pozivu je 16.000,00 KM. Predviđena novčana podrška je 500,00 KM po korisniku.

Nakon okončanog Javnog poziva  i razmatranja prijava Grad Visoko će na račun korisnika koji ispunjavaju uslove Javnog poziva uplatiti  odobreni iznos.

Potrebna dokumentacija za podnošenje prijave na Javni poziv:

1. Uredno popunjen i potpisan Prijavni obrazac,

2. Rješenje o registraciji djelatnosti / kopija/

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji /ID broj/- kopija

4. Potvrda o transakcijskom računu

Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležna služba će pribaviti po službenoj dužnosti.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  Za podnošenje prijava za poticaj

Podrška fizičkim licima do 35 godina života koja su registrovala privrednu djelatnost kao osnovno zanimanje u periodu od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: e-salter@visoko.gov.ba.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC