Javni poziv – Tradicionalni obrti iz oblasti proizvodnje hrane

Na osnovu člana 1. tačka 3. Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2022. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj, 03/22), Služba za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za poticaj

Podrška fizičkim licima – vlasnicima tradicionalnih obrta iz oblasti proizvodnje hrane registrovanim do 31.12.2021. godine kao osnovno zanimanje

Namjena

Novčana sredstva – poticaj su namijenjena za fizička lica – vlasnike tradicionalnih obrta iz oblasti proizvodnje hrane registrovanim do 31.12.2021. godine kao osnovno zanimanje.

Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju fizička lica – vlasnici tradicionalnih obrta iz oblasti proizvodnje hrane registrovani do 31.12.2021. godine kao osnovno zanimanje.

Iznos i način isplate poticajnih sredstava

Ukupni iznos planiranih sredstava po ovom Javnom pozivu je 5.000,00 KM. Predviđena novčana podrška je od 300,00 KM do 500,00 KM maksimalno.

Nakon okončanog Javnog poziva  i razmatranja prijava Grad Visoko će na račun korisnika koji ispunjavaju uslove Javnog poziva uplatiti  odobreni iznos.

Potrebna dokumentacija za podnošenje prijave na Javni poziv:

1. Uredno popunjen i potpisan Prijavni obrazac,

2. Rješenje o registraciji djelatnosti / kopija/

3. Uvjerenje o poreskoj registraciji /ID broj/- kopija

4. Potvrda o transakcijskom računu

Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadležna služba će pribaviti po službenoj dužnosti.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  Za podnošenje prijava za poticaj Podrška fizičkim licima – vlasnicima tradicionalnih obrta iz oblasti proizvodnje hrane registrovanim do 31.12.2021. godine kao osnovno zanimanje

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: e-salter@visoko.gov.ba.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC