Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih podršci poduzetnicama / ženama

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj, 06/21), Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih podršci  poduzetnicama / ženama/ koje obavljaju privrednu djelatnost na području grada Visoko, koje su pokrenule biznis u 2020. i 2021. godini

I

Predmet poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva i finansijska podrška za registrovane djelatnosti čiji su nosioci žene koje su pokrenule biznis u toku 2020. i 2021. godine a u svrhu ublažavanja posljedica izazvanih pojavom COVID-19 virusa.

II

Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju  žene – vlasnice registrovane privredne djelatnosti sa sjedištem na području grada Visoko (obrti, trgovinske radnje, ugostiteljske radnje, srodne djelatnosti-poljoprivredna djelatnost, agencije te privredna društva sa sjedištem na području grada Visoko čiji su osnivači žene koje ispunjavanju slijedeće uslove:

a)  da je privredna djelatnost registrovana u toku 2020 i 2021 godine (zaključno sa 31.10.2021. godine)

b) da je aktivna privredna djelatnost (bez obustava u toku poslovanja)

c) da se privredna djelatnost obavlja kao osnovno zanimanje

d) da su izmirene poreske obaveze zaključno sa 31.07.2021. godine

e) da imaju otvoren i aktivan račun u banci koji se vodi na ime registrovane djelatnosti (potvrda iz banke)

III

Iznos poticajnih sredstava

Ukupni iznos planiranih sredstava po ovom javnom pozivu je 45.000,00 KM. Finansijska sredstva će biti dodjeljenja u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima i predviđena je finansijska podrška po korisnici u maksimalnom iznosu od 400,00 KM.

IV

Potrebna dokumentacija za podnošenje prijave na Javni poziv:

1. Uredno popunjen i potpisan Prijavni obrazac ,

2. Odobrenje za rad registrovane djelatnosti ( kopija),

3. Potvrdu o otvorenom transakcijskom računu

4. Gradska uprava , putem Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti, po službenoj dužnosti  će  pribaviti uvjerenja  o izmirenim obavezama prijavljenih kandidata a na osnovu ažuriranih službenih evidencija Porezne uprave Federacije / Ispostava Visoko.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  Za podnošenje prijava za Javni poziv

Za dodjelu finansijskih sredstava namjenjenih podršci  poduzetnicama / ženama/ koje   obavljaju privrednu djelatnost na području grada Visoko, koje su pokrenule biznis u 2020. i 2021. godini

Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko, ul Alije Izetbegovića 12 A Visoko.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: esaltervisoko@gmail.com.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i  društvene djelatnosti ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC