Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.

Na osnovu člana 9. stav (1) Pravilnika o planiranju nabavki, provođenju postupka javnih nabavki i izvršenju ugovora, broj: 01/2-02-1176/18 od 28.12.2018.godine, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke raspisuje:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta).

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA IZRADU PRIJEDLOGA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA U INFRASTRUKTURU IZ BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta)

a) Pravo predlaganja projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022. g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) imaju svi građani pojedinci, udruženja građana i fondacije, predstavnici mjesnih zajednica, poduzetnici, privredna društva, službe za upravu i svi drugi subjekti koji predlože projekat od interesa za veći broj građana.

b) Eliminatorni uslov za predlaganje projekata za izradu Prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) jeste da predlagač za predloženi projekat posjeduje urednu projektno-tehničku dokumentaciju (revidovan Glavni projekat) i građevinsku dozvolu.

c) Minimalan iznos sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu je 10.000,00 KM.

d) Projekti moraju biti usklađeni sa Stategijom razvoja Općine Visoko 2015. – 2021.

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g.

IV KRITERIJ

Koordinacijski tim za izradu prijedloga Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

 • Investicija podstiče privredni razvoj,
 • Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe zajednice,
 • Projekat donosi nove budžetske prihode,
 • Projekat privlači strani kapital,
 • Projekat je već započet,
 • Projekat smanjuje tekuće budžetske troškove,
 • Projekat povezuje postojeću infrastrukturu,
 • Projekat je povoljan za životnu sredinu.

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

V.I. Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.g. (cestovna infrastruktura, vodovodna i kanalizaciona infrastruktura i javna rasvjeta) mogu preuzeti na slijedećim adresama:

 • u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke
 • u prostorijama Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija br. 26 b
 • u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.

V.II. Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 15.10.2021. g. do 15:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

V.III. Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

V.IV. Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona 032 732 526, putem e-maila lervisoko@gmail.com ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 26 b.

Obrazac za podnošenje prijedloga za izradu Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Grada Visoko za 2022.godinu