Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu statuta Grada Visoko

Građanima Grada Visoko, gradskim vijećnicima, radnim tijelima Gradskog vijeća, izvršnim tijelima Grada, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim na koje se odnosi da učestvuju u javnoj raspravi, Komisija za statut i propise i Služba za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća oglašavaju i upućuju:

JAVNI POZIV ZA JAVNU  RASPRAVU  O

NACRTU STATUTA GRADA VISOKO

Gradsko  vijeće Visoko , na 9. sjednici održanoj 29.07.2021.godine, usvojilo je Nacrt statuta Grada Visoko, sa zaključkom da se o istom otvori javna rasprava u trajanju od 60 dana.

Uvid u tekst  Nacrta statuta Grada Visoko moguće je izvršiti na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, a dostupan je i u Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Primjedbe i prijedloge na Nacrt statuta Grada Visoko možete dostaviti Službi za poslove Gradonačelnice/Gradonačelnika i Gradskog vijeća, najkasnije do 29.09.2021. godine.

NACRT STATUTA GRADA VISOKO