Javni poziv za korisnike prava iz boračko-invalidske zaštite

Aktom Federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata broj:
06-41-3153-3117 od 05.12.2017. godine dostavljeno je upozorenje za dosljednu primjenu Procedure za obezbjeđenje efikasnosti na poslovima evidencije i kontrole budžetskih sredstava,
po osnovu uplate naknada za invalide i ratna priznanja.

JAVNI POZIV