Javni poziv za novčanu podršku registrovanim obrtnicima i privrednim društvima čija je pretežna djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja

Na osnovu člana 1. tačka 3. Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2022. godinu (“Službeni glasnik Grada Visoko” broj, 03/22), Služba za finansije, privredu,poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje prijava za novčanu podršku za registrovane obrtnike i  privredna društva čija je pretežna djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja

Pravo učešća na Javnom pozivu

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju fizička lica koja su registrovana do 31.12.2021, godine kao obrtnici u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje /osnovno i dopunsko zanimanje/ sa područja grada Visoko i privredna društva sa sjedištem na području grada Visoko čija je pretežna djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja i koji su izmirili poreske obaveze sa 31.12.2021. godine.

Iznos i način isplate poticajnih sredstava

Ukupni iznos planiranih sredstava po ovom Javnom pozivu je 130.000,00 KM budžetskih sredstava. Finansijska podrška po korisniku je predviđena na slijedeći način:

 • Za obrtnike u osnovnom zanimanju – 500,00 KM maksimalno
 • Za obrtnike u dopunskom zanimanju –   300,00 KM maksimalno
 • Za privredna društva – 600,00 KM maksimalno

Potrebna dokumentacija za podnošenje prijave na Javni poziv – Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

             Za obrtnike

 1. Rješenje nadležne službe kojim je odobrena poljoprivredna djelatnost /kopija/
 2. Uvjerenje o poreskoj registraciji- ID broj /kopija/
 3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti /kopija/
 4. Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu /kopija/

Za privredna društva

 1. Izvod iz sudskog registra/ kopija/
 2. Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj/kopija/
 3. Obavještenje o razvrstavanju djelatnosti /kopija/
 4. Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu /kopija/

Služba za finansije, privredu , poslovne prostore i ekonomski razvoj će službenim putem od Poreske ispostave Visoko pribaviti uvjerenje o izmirenim / neizmirenim poreskim obavezama obrtnika i privrednih društava koja apliciraju na ovaj Javni poziv.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  Za podnošenje prijava za novčanu podršku za registrovane obrtnike i privredna društva čija je pretežna djelatnost primarna poljoprivredna proizvodnja

Službe za finansije, privredu, poslovne prostore i ekonomski razvoj Grada Visoko, ul Alije Izetbegovića 12 A Visoko.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: esaltervisoko@gmail.com.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu, poslovne prostore ekonomski razvoj ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC