Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje izdavanja kulturno – historijskih monografija koje imaju za cilj prezentaciju Grada Visoko

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024 godine (“Službeni glasnik općine Visoko” broj 6/17 i  Odluke o izmjenama i dopunama  Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko objavljuje

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje izdavanja kulturno – historijskih monografija koje imaju za cilj prezentaciju Grada Visoko

I

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje izdavanja kulturno – historijskih monografija koje imaju za cilj prezentaciju Grada Visoko.

II

Ukupan iznos sredstava predviđen Javnim pozivom je 15.000,00 KM

III

Sredstva su namjenjena:

1. Javnim ustanovama na području grada Visoko koje imaju registrovanu izdavačku djelatnost.

2.Udruženjima građana koji djeluju na području grada Visoko  i  imaju registrovanu izdavačku djelatnost.

IV

Obavezna dokumentacija:

-Obrazac prijave

-Tekst monografije pripremljen za objavljivanje – tekst mora biti uređen, lektorisan i mora obuhvaćati sve eventualne prijedloge i primjedbe recenzenata

-Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

-Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj)

-Potvrdu o transakcijskom računu

V

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Prijavni obrazac sa traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grad Visoko ili poštom na adresu: ul Alije Izetbegovića 12A , 71300 Visoko

Sa naznakom “Ne otvarati – po Javnom pozivu  za –  Sufinansiranje izdavanja kulturno – historijskih monografija koje imaju za cilj prezentaciju Grada Visoko

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko.

Napomena:

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se zatražiti putem telefona: 032/732 546 svakim radnim danom od 12:00 do 13:00 sati ili elektronskim putem na e-mail: esaltervisoko@gmail.com.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama  Gradske uprave Visoko  na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i  društvene djaletnosti ili na web stranici Gradske  uprave  Visoko.

PRIJAVNI OBRAZAC