Javni poziv za podršku proizvođačima i prerađivačima mlijeka

Na osnovu odredbi Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu („Sl. glasnik Grada Visoko“ br: 6/21), Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje:

                                                                   JAVNI POZIV

za podršku proizvođačima i prerađivačima mlijeka (poljoprivredni obrti)

Pozivaju se registrovani proizvođači i prerađivači svježeg kravljeg mlijeka sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava da mogu podnijeti zahtjev za podršku proizvodnje svježeg kravljeg mlijeka. Koeficijent po kojem će se obračunati podrška po 1  litru mlijeka preračunat će se na osnovu ukupne količine mlijeka iz pristiglih zahjteva podjeljena sa raspoloživim sredstvima. Podrška se obračunava za mjesece: juni, juli i august tekuće godine.

Visina podrške:

  • Visina podrške po jednom litru mlijeka za proizvođače svježeg kravljeg mlijeka obračunat će se na osnovu visine koeficijenta pomnoženog sa prijavljenom količinom mlijeka iz otkupnog bloka proizvođača.
  • Visina podrške po jednom litru mlijeka za prerađivače svježeg kravljeg mlijeka obračunat će se na osnovu visine koeficijenta umanjenog za 50% i pomnoženog sa prijavljenom količinom mlijeka za preradu. Prerađivač ostvaruje podršku maksimalno do 500 litara po grlu mjesečno.
  • Otkupni blok za otkupljeno svježe kravlje mlijeko predato otkupljivaču ili registrovanim obrtnicima koji se bave preradom mlijeka – proizvođači svježeg kravljeg mlijka
  • Raster mjesečnog proizvedenog mlijeka

Otkupni blokovi i rasteri se odnose na mjesece: juni, juli, august tekuće godine

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do:

31.7. 2021. godine za mjesec juni , 15.8.2021. godine za mjesec juli i 15.09.2021. godine za mjesec august .Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba