Javni poziv za podršku proizvođačima mlijeka (privredna društva)

Na osnovu odredbi Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za podršku biznisu, privrednicima i obrtnicima za 2021. godinu („Sl. glasnik Grada Visoko“ br: 6/21), Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje:

                                                                   JAVNI POZIV

za podršku proizvođačima mlijeka (privredna društva)

Pozivaju se registrovani proizvođači svježeg kravljeg mlijeka organizovani kao privredna društva sa sjedištem na području Grada Visoko i čija je proizvodnja organizovana na  području grada Visoko, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava da mogu podnijeti zahtjev za podršku sufinansiranja nabavke stočne hrane. Iznos podrške iznosi do 2000 KM po jednom privrednom društvu (d.o.o).

Potrebna dokumentacija, uz zahtjev:

  • Fiskalni računi o nabavci stočne hrane, minimalne vrijednosti 2000 KM
  • Izvod iz sudskog Registra o registraciji firme

Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je do: 24.11.2021. godine. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba