KANDIDATI ZA ČLANOVE SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA GRADA VISOKO, KOJI ĆE UČESTVOVATI NA IZBORIMAU NEDJELJU, 13.06.2021. GODINE

MZ ARNAUTOVIĆI

Naseljeno mjesto:

ARNAUTOVIĆI

Ajdin Miralem

Babić Admir

Semić Emir

Naseljeno mjesto:

MULIĆI

Dervišević Mahir

Muzaferija Emin

Naseljeno mjesto:

VILAJETOVIĆI, TUK

Babić Edin

Naseljeno mjesto:

BOSNIĆI

Alijagić Mensur

MZ BUCI

Naseljeno mjesto:

BUCI I DAUTOVCI

Alihodžić Elmedin

Zukić Faris

Naseljeno mjesto:

GRAJANI

Smajić Harun

Smajić Mehemed

Naseljeno mjesto:

OŠTRAC I REZAKOVINA

Bekrić Semir

Naseljeno mjesto:

ZBILJE I PLJEŠEVICA

Džafić Salih

Fejzić Dževad – Džera

Juko Anel

Naseljeno mjesto:

GORANI I PODGORANI

Hajdarević Muamer

Naseljeno mjesto:

STUPARIĆI I SLATINA

Baberović Elvis

Burko Nurija

Džafić Fadil

MZ BULČIĆI

Naseljeno mjesto:

BARE

Sokolović Džemal

Sokolović Mehmed

Strukar Nijaz

Naseljeno mjesto:

LUŽNICA

Kulić Esed

Kulić Rusmir

MZ BUZIĆ MAHALA

Naseljeno mjesto:

BRIJEST

Hindija Halim

Naseljeno mjesto:

DRAGE

Muslija Irnes

Ohran Ramiz

Naseljeno mjesto:

ROSULJE

Ohran Samir

Naseljeno mjesto:

HUSKIĆI

Muslić Midhat

Naseljeno mjesto:

BUZIĆ MAHALA

Muslija Midhat

MZ CENTAR

Ulice:

B. Zečevića, Bare, Čabaravdića, Delahmetovića, Dr. Džananovića, D. Mahala, H. Dedića, Islamovića, Karavdića, Pinjagića, Šadrvan, Skopljaka, Trg Dž. Bijedića

Ašlama Vejsil

Avdagić Abas

Hakanović – Šahinović Rejhana

Konjičanin Mensur

Ulice:

Bijela Džamija, Bulaklina, Burića, Hadžihasanova, A. Izetbegovića, Jevrejska, Matrakčijina, Njegovića, Oruča, Perendina, Šahinovića, Salihbegovića, Saračica, Tabhanska, Tekija, Čaršijska, ul.XII i naselje Prijeko

Greda Edna

Mostić Fadil

Muratović Namik

Mušinbegović Nihada

Skopljak Senad

Zečević Imran

MZ ČEKREKČIJE

Naseljeno mjesto:

ČEKREKČIJE

Salihović Anel

Naseljeno mjesto:

KRČEVINE

Blažević Denis

Naseljeno mjesto:

DOLIPOLJE

Beganović Elvir

Naseljeno mjesto:

KOPAČI

Pirija Anes

Naseljeno mjesto:

KUTI I VRELA

Halilović Tarik

MZ DOBRINJE

Naseljeno mjesto:

DOBRINJE, GRAB I GORA

Jusić Samir

Naseljeno mjesto:

DONJA SEOČA I GORNJA SEOČA

Buko Dženana

Daut Halim

Jusić Najil

Jusić Zakir

Rizvan Hasaga

Naseljeno mjesto:

UPOVAC I DOLOVI

Kadrić Hanas

Naseljeno mjesto:

BUZIĆI

Mehmedović Mustafa

MZ GODUŠA

Naseljeno mjesto:

HAN

Adilović Asmir

Babić Eniz

Naseljeno mjesto:

RAMADANOVCI

Alihodžić Muhamed

Zukić Muhamed

Naseljeno mjesto:

RAJČIĆI

Bulut Sedin

Bulut Senahid

Naseljeno mjesto:

GODUŠA

Bečić Ahmed

Halilović Idriz

Naseljeno mjesto:

POREĐE

Babić Admin

Babić Ibro

Babić Ramo

Naseljeno mjesto:

PLAHOLJE

Dedić Zehrudin

Bulut Zikrija

Naseljeno mjesto:

KULA

Ahmić Nezir

Smajić Amel

MZ GRAČANICA

Naseljeno mjesto:

UVORIĆI

Husić Azra

Lemeš Enes

Naseljeno mjesto:

KOVAČIĆI

Buza Alija

Smajlović Jakub

Naseljeno mjesto:

LOZNIK I TRAMOŠNJIK

Hadžić Senahid

Semić Kemal

Naseljeno mjesto:

CENTAR I GRAČANICA

Lopo Kemal

Zimić Seid

Naseljeno mjesto:

VELIKO ČAJNO

Kovač Selma

Mlivić Abdulkadir

Naseljeno mjesto:

DONJA I GORNJA SMRŠNICA

Kaplan Ekrem

Trako Harun

Trako Nail

Naseljeno mjesto:

MALO ČAJNO

Pandžić Jasmin

Naseljeno mjesto:

BOGOŠIĆI I GORUŠA

Lemeš Abdulah

Lemeš Benjamin

Spahić Zijad

Naseljeno mjesto:

MALI TRNOVCI

Jolić Enijad

MZ KOLOŽIĆI

Naseljeno mjesto:

DOL

Suša Haris

Suša Irfan

Naseljeno mjesto:

NOVO NASELJE

Halilović Ramiz

Planinčić Nihad

Naseljeno mjesto:

BRDO

Bajtarević Mustafa

Naseljeno mjesto:

KOLOŽIĆI

Mušinbegović Alem

MZ KRALUPI

Naseljeno mjesto:

HOLIĆI I PLASKOVIĆI

Zerdo Sejad

Naseljeno mjesto:

VIDOVIĆI, RATKOVICI I ČIFLUK

Smajić Mehmed

Sudžuka Šemsudin

Naseljeno mjesto:

DVOR I VLAJČIĆI

Džafić Eldim

Džafić Elvis

Naseljeno mjesto:

GINJE I DOLAC

Džafić Edin

Sudžuka Edin

Sudžuka Salko

MZ KULA BANJER

Naseljeno mjesto:

BANJER

Šukrija Fikret

Naseljeno mjesto:

KULA BANJER

Fatić Amir

Numanović Hamdija

Šukrija Fuad

Topalović Samir

Naseljeno mjesto:

RAVNE

Kalić Mirsad

Semić Armin

Naseljeno mjesto:

TAUKČIĆI

Trnčić Besim

MZ LIJEŠEVA

Naseljeno mjesto:

BRDO

Ohran Azra

Ohran Džanel

Naseljeno mjesto:

DOBRO SELO

Halać Adem

Halilović Irhad

Naseljeno mjesto:

LUKE

Akšamović Elvir

Jusić Mugdim

Naseljeno mjesto:

MAHALA

Čelebić Kemal

Džerzović Namir

Handžić Mehmedalija

Ohran Enver

MZ MOŠTRE

Naseljeno mjesto:

HLAPČEVIĆI

Čizmić Hasan

Kaldžija Nedim

Kecan Jasmin

Naseljeno mjesto:

ŠARENI HANOVI

Puščul Muzafer

Naseljeno mjesto:

DONJE MOŠTRE

Čovrk Salhudin

Dervišbegović Fikret

Omanović Amira

Omerbegović Salih

Omerbegović Sead

Skeledžija Edin

Naseljeno mjesto:

RADINOVIĆI

Softić Mensur

Naseljeno mjesto:

BRADVE

Ajdinović Senad

Vračo Imad

Naseljeno mjesto:

OKOLIŠĆE

Omanović Bečir

Omanović Ismet

MZ NOVO NASELJE

Naseljeno mjesto:

NOVO NASELJE

Alibegović Mirsad

Čeljo Jusuf

Džafić Esmir

Genjac Dalila

Handžić Kenan

Kubat Mustafa

Manjgo Asim

Mateša Mladen

Seferović Mujo

Skopljak Amila

Tatar Ibrahim

MZ ORAŠAC

Naseljeno mjesto:

ORAŠAC

Bajrić Zahid

Čehajić Uzejr

Dervić Izet

Hušić Amir

Osmanbegović Behaija

Silajdžić Alen

Naseljeno mjesto:

VERUŠA I STOJKOVIĆI

Durić Kenan

Naseljeno mjesto:

ČAKALOVIĆI

Dervić Mustafa

MZ PODVINCI

Naseljeno mjesto:

PODVINCI

Fišek Emir

Muhamedagić Himzo

Muhamedagić Mirnes

Zukan Alen

Zukan Sulejmen

Naseljeno mjesto:

ŠOŠNJE

Hasić Nazif

Mlivić Sadmir

Selimović Mirsad

Naseljeno mjesto:

DOLOVI

Velić Čamil

Naseljeno mjesto:

BUKOVIK

Fišek Miralem

Kaljun Miralem

MZ PORIJEČANI

Naseljeno mjesto:

GRĐEVAC I SKOPARANOVIĆI

Ajdinović Džanel

Lepić Huso

Lepić Mirhad

Lepić Mufid

Lapić Muris

Naseljeno mjesto:

Ž. STANICA I GRADINA

Ajdinović Medin

Genjac Amir

Naseljeno mjesto:

GORNJI PORIJEČANI I PRHOVO

Buza Muris

Salkić Mersad

Naseljeno mjesto:

POKLEČIĆI I PODBRDO

Gazibara Dževad

Mrkalić Elvedin

Šabanović Edin

Naseljeno mjesto:

PODVINJE I PISKAVICE

Genjac Abdel

Genjac Dževad

Zakiri Himzo

Naseljeno mjesto:

ZAGORNICA

Ganić Rusmir

Mujčinović Elvir

MZ RADOVLJE

Naseljeno mjesto:

ŠAJIĆI, TUJLIĆI I MIHALJEVIĆI

Hašimović Evelin

Mihaljević Tajib

Mihaljević Senad

Silajdžić Tarik

Begić Hanas

Naseljeno mjesto:

HADŽIĆI, VEISBEGOVIĆI, HULJAJČIĆI I LISOVO

Dervišević Haris

Isljami Mirzeta

Nukić Mirsad

Puščul Refik

Naseljeno mjesto:

KALIĆI I SLATINA

Berhamović Smail

Goralija Senad

Ibrišević Munir

Valjevac Salko

Naseljeno mjesto:

DŽINDIĆI, KONDŽILO I BREZOVIK

Suljić Elsedin

Naseljeno mjesto:

HAN, SINANČEVIĆI, MAUROVIĆI (do Tomaševca)

Mahmutspahić Almir

Valjevac Salih

Rizvić Haris

Naseljeno mjesto:

PALJIKE, MAUROVIĆI (do Tomaševca)

Rizvić Almedin

Habeš Osman

Smaka Almir

MZ ROSULJE

Ulice:

Basamaci, Dahirovac, Donje Rosulje, Gornje Rosulje

Bešlagić Suad

Cikotić Enes

Ganić Nermin

Husić Enisa

Novokmet Mahir

Sejdić Sead

Subotić Siniša

Šabanović Dženan

Ulice:

Ul. Branilaca, parni broj od br. 22 do br. 100, Ul. Branilaca neparni broj od br. 23 do broja 99, Ul. 25.aprila, Čerpići, Džemaludina Čauševića

Burić Alen

Hebib Džafer

Karavelić Emin

Ulice:

Čauševića, Hadžina Voda, Kreševljakovića, Kakanjska, Kožarska, Lovačka, M. ef. Handžića, M. Mujezinovića, Mladih Muslimana, Zenička

Čehajić Almir

Hercegovac Emir

Karabeg Elmir

Ulice:

Carica, Gazi Husrevbega, H. Muzaferije, Kurtalića, Gradaščevića, M. Bašića, M. Hadžijahića, Paljika, Podkriž, Ševulje, Visočkih brigade, Vrančeva, R. Kadića

Balta Amir

Ibrahimspahić Admir

Koljenović Mahir

Kriještarac Mirsad

Trebo Mensur

Smajić Laris

Smajlović Sedin

Žiga Alil

MZ STARI GRAD

Ulice:

Durmića, I, II, III, Iznad Duvara, Ljetovik, Mevića, Novobrdska, Potok, Špiljakova, Tjesnac

Novokmet Mirza

Numanagić Suad

Sejdić Fuad

Ulice:

Križ i Rašidovića

Hadžimehmedagić Mersad

Selmanović Edib

Ulice:

Alagića, Bešlagića, Džamijska, Ferhatovića, Hasečića, Ihtijarevića, Kadića, Kovačica,  K. Tvrtka,  M. Numanagića,  Pertac,  Pašagića,  Sinangića, Zečevića, Varoška, Moštrina, naselje Grad

Čelik Vedin

Dedić Ismail

Džafić Abedina

Ganić Šefkija

Karović Senija

Ulice:

Klisa, Podklisa, Mule Hodžića, Podvisoki, Šaćira ef. Sikirića, V, VI i VII

Marušić Almin

MZ TOPUZOVO POLJE

Naseljeno mjesto:

TOPUZOVO POLJE

Burko Sanin

Hodžić Haris

Naseljeno mjesto:

MUHAŠINOVIĆI, DUBRAVE I BISKUPIĆI

Gladović Abdulah

Kajević Lejla

Karišik Suad

Oruč Sevleta

Naseljeno mjesto:

SRHINJE

Numanović Rejhana

Provalić Evelin

Tabak Mirsad

MZ TUŠNJIĆI

Naseljeno mjesto:

TUŠNJIĆI

Emšo Nedžad

Huseljić Adem

Huseljić Nihad

Karavdić Nermin

Šabanović Mensur

Naseljeno mjesto:

ZAGORICE

Dujmović Anto

MZ VRATNICA

Naseljeno mjesto:

DONJA VRATNICA

Kadrić Nermin

Naseljeno mjesto:

ISAKOVIĆI

Fejzić Esmer

Fejzić Selver

Šehić Enver

Naseljeno mjesto:

GORNJA VRATNICA

Delić Tarik

Šehić Hamdija

Naseljeno mjesto:

OBLACI

Garib Harun

Naseljeno mjesto:

VRATNIČKI HAN

Avdagić Ismet

MZ ZIMČA

Naseljeno mjesto:

GORNJE MOŠTRE

Bukić Mirza

Čelebić Esmer

Kovo Džafer

Naseljeno mjesto:

DONJA ZIMČA

Bekan Džemal

Ćano Đevad

Kapetanović Sehad

Naseljeno mjesto:

GORNJA ZIMČA

Alibegović Amel

Halilović Šefik

MZ ŽELJEZNIČKA STANICA

ULICE:

Banjerska, Čajengradska i Zeleni put

Suljić Ismet

Naseljeno mjesto:

OZRAKOVIĆI

Bakšić Alija

Šečerović Midhat

ULICE:

Frnjaevačka, Hodžića, Kadije Uvejsa, Bosne Srebrene, Sarajevska, Mlinska i Bakračeva

Ahmiš Seid

Hodak Marinko