Novosti Archives - Page 79 of 91 - Grad Visoko

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJE ĆE FINANSIRATI/SUFINANSIRATI GRAD VISOKO U 2021. GODINI

Okončan je postupak Javnog poziva udruženjima/ nevladinim organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom za predaju prijava za finansiranje u 2021. godini.