Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija studentima I i II ciklusa

Obavještavaju se redovni studenti koji su aplicirali za dodjelu stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija sa područja Zeničko- dobojskog kantona u akademskoj 2021/2022. godini, da Konačnu listu kandidata koji su ostvarili pravo na stipendiju mogu pogledati na Oglasnoj ploči Gradske uprave Visoko svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati i na web stranici Gradske uprave www.visoko.gov.ba.

Na Konačnu listu kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe. Žalba se podnosi putem nadležne gradske službe Ministarstvu za obrazovanje,nauku,kulturu i sport Zeničko- dobojskog kantona u roku od 8 dana od objavljivanja Konačne liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada.

KONAČNA LISTA