KONAČNA LISTA UČENIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU ZA NADARENE UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA SA PODRUČJA GRADA VISOKO ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

OVDJE MOŽETE POGLEDATI KONAČNU LISTU UČENIKA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU ZA NADARENE UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA SA PODRUČJA GRADA VISOKO ZA ŠKOLSKU 2020/2021 GODINU

Kandidati koji su ostvarili pravo na stipendiju dužni su dostaviti broj računa na koji će se izvršiti uplata stipendije, na račun roditelja.

Potvrdu banke o broju računa na koji se može uplatiti stipendija dostaviti na protokol Grada Visoko ili skenirano na email:drustvene@visoko.gov.ba .

POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Edina Ferizović s.r.