Konačna preliminarna lista stipendija Ministarstva obrazovanja ZDK

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2022/2023. godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, Komisija je sačinila konačnu preliminarnu listu kandidata koji su u konkurenciji za dodjelu studentske stipendije.

            Konačna preliminarna lista može se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 26.05.2023. godine.

            U skladu sa konkursnom procedurom, Konačna preliminarna lista se dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona radi dodatnih provjera.     

Prilog: Konačna preliminarna lista