Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica da je Služba za boračko invalidsku  zaštitu i društvene djelatnosti Grada Visoko objavila Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2022/2023. godinu. Konkurs je objavljen 23.06.2022. godine i ostaje otvoren do 12.07.2022. godine svi zainteresirani kandidati informacije o uslovima i trajanju konkursa mogu dobiti u Centru za informisanje Gradske uprave Visoko, na šalteru broj 1. gdje će i dobiti obrasce za prijavu.

KONKURS