Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2020/2021.godinu

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2020/2021. godinu, broj: 01/2-02-219/21 od 07.04.2021 godine, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2020/2021. godinu

1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

    a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

    b) da imaju prebivalište na području Grada Visoko;

    c) da su učenici osnovnih škola (IX razred) i srednjih škola (I,II,III i IV razredi);

    d) učenici osnovnih škola, IX razred, koji svoj izvanredni status dokazuju

     – posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u VII i/ili VIII razredu, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;

     – prosječnom ocjenom najmanje 5,0 iz prethodnog razreda; 

     e) učenici srednjih škola, I razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

– posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u VIII i/ili IX razredu, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;

     – prosječnom ocjenom najmanje 5,0 iz prethodnog razreda;

     – diplomom učenika generacije iz osnovne škole.  

     f) učenici srednjih škola, II razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

– posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u IX razredu osnovne škole i/ili I razredu srednje škole, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;

     – prosječnom ocjenom najmanje 4,8 iz prethodnog razreda. 

     g) učenici srednjih škola, III razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

– posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u I i/ili II razredu srednje škole, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;

     – prosječnom ocjenom najmanje 4,8 iz prethodnog razreda

      h) učenici srednjih škola, IV razred, koji svoj izvanredni status dokazuju:

– posebnim diplomama, dokazima o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima u II i/ili III razredu srednje škole, na svim nivoima takmičenja iz obrazovnih predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja;

     – prosječnom ocjenom najmanje 4,8 iz prethodnog razreda.

2. Pravo učešća na konkursu nemaju:

 – učenici koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodne školske godine,

 – učenici koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

 3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 3.1 Rodni list učenika;

 3.2 Uvjerenje o državljanstvu za učenika (ne starije od 6 mjeseci); 

 3.3 Prijava prebivališta učenika (ne starija od 6 mjeseci);

 3.4 Uvjerenje da je učenik upisan u školsku 2020/2021.godinu;   

 3.5 Uvjerenje o postignutom uspjehu u školskoj 2019/2020.godini ili ovjerena kopija 

   svjedočanstva za školsku 2019/2020 godinu;

 3.6 Ovjerene kopije diploma i dokaza o ostvarenom plasmanu na takmičenjima ili dokaz o učešću na takmičenjima, na svim nivoima takmičenja, iz obrazovnih  predmeta, a koja se organizuju po propozicijama nadležnog prosvjetno-pedagoškog zavoda i ministarstva obrazovanja, i to: 

– za učenike IX razreda, diploma i dokaz o ostvarenom plasmanu ili dokaz o učešću na takmičenjima u VII i/ili VIII razredu; 

– za učenike I razreda srednje škole, diploma i dokaze o ostvarenom plasmanu ili dokaz o učešću na takmičenjima u VIII i/ili IX razredu osnovne škole;  

– za učenike II razreda srednje škole, diploma i dokaze o ostvarenom plasmanu ili dokaz o učešću na takmičenjima u IX razredu osnovne škole i/ ili u I razredu srednje škole; 

– za učenike III razreda srednje škole, diploma i dokaze o ostvarenom plasmanu ili dokaz o učešću na takmičenjima u  I i/ili u II razredu srednje škole;  

– za učenike IV razreda srednje škole, diploma i dokaze o ostvarenom plasmanu ili dokaz o učešću na takmičenjima u  II  i/ili u III razredu srednje škole.  

 3.7  Diploma učenik generacije (za učenike generacije osnovnih škola u školskoj 2019/2020.god), ovjerena kopija.     

 3.8 Ovjerena izjava da kandidat ne prima stipendiju po drugom osnovu (za maloljetne učenike ovjerena izjava roditelja da učenik ne prima stipendiju po drugom osnovu).

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti original ili ovjerene kopije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti se ne vraćaju.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Grada Visoko ili putem pošte na adresu: Grad Visoko, Služba za finansije,privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko“ najkasnije do 23.04. 2021. godine do 16 sati.

                                                  POMOĆNICA GRADONAČELNIKA

                                                            Edina Ferizović s.r