Kreditno-garantni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju Vlade Federacije

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o usvajanju Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Program se odnosi na izdavanje garancije na 50% kreditnih sredstva preduzećima i obrtima iz oblasti poljoprivrede,prehrambene industrije i za poljoprivredne zadruge .

Razvojna banka Federacije BiH  u i ime i za račun Federacije provodi postupak izdavanja  garancije.

Korisnici Programa su preduzeća i obrti u oblasti poljoprivrede , prehrambene industrije i poljoprivredne zadruge.

Rok otplate kredita je:

-za tekuća sredstva  do 60 mjeseci ,uključujući grace period do 12 mjeseci

-za stalna sredstva  do 120 mjeseci  uključujući grace period do 24 mjeseca.

Zahtjevi  za odobravanje kredita podnose se komercijalnoj banci . Po odobravanju kreditnog zahtjeva od strane komercijalne banke zahtjev se upućuje Razvojnoj banci Federacije BiH koja donosi pojedinačnu odluku nakon provjere ispunjavanja uslova.

Vlada Federacije je takođe donijela Odluku o usvajanju Programa regresiranja kamata za korisnike kredita Kreditno- garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju.

Subvencije na kamate  kredita  na tromjesečnom nivou iznosi do 5% .