MJESEC DANA POGODNOSTI ZA BUDUĆE PODUZETNIKE

MJESEC DANA POGODNOSTI ZA BUDUĆE PODUZETNIKE OBRTA, UGOSTITELJSKE ILI TRGOVINSKE DJELATNOSTI  BEZ PLAĆANJA ADMINISTRATIVNE TAKSE DO 31.05.2020. GODINE

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko i ove godine kao i prethodnih će u mjesecu maju realizovati Zaključak Općinskog vijeća Visoko broj 01/1-02-118/17 od 31.03.2017. godine.

Naime, navedenim Zaključkom je utvrđeno da se u mjesecu maju pravna i fizička lica koja registruju obrt i srodnu djelatnost, ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost oslobađaju  plaćanja administrativne takse u postupku izdavanja odobrenja za rad.

Oslobađanje od plaćanja administrativne takse predstavlja jedan vid poticaja za nove poduzetnike.

Obavještavamo zainteresovana lica da oslobađanje od plaćanja administrativne takse za pokretanje navedenih djelatnosti mogu iskoristiti do 31.05.2021. godine.

ŠEF ODSJEKA ZA PRIVREDU

Koljenović Suada