Moderna i sigurna igrališta za naše najmlađe sugrađane


Na samom kraju 2021.godine završeni su i radovi na izgradnji dva moderna dječija igrališta, u ulici Branilaca, i u Porječanima, na Piskavicama, čime naši najmlađi sugrađani dobijaju mjesto za sigurnu igru i zabavu. Na mjestu gdje je i ranije bilo igralište, koje je vremenom pretrpjelo oštećenja i skoro izgubilo svoju prvobitnu namjenu, u ulici Branilaca, napravljeno je moderno igralište, sa nekoliko interesantnih sadržaja, a igralište su dobili i mališani iz Porječana, na Piskavicama.

Do sada su površine za igru djece bile rađene od betona, asfalta ili su šljunčane podloge, pa se radilo o površinama koje nisu bile funkcionalne, a nažalost dolazilo je i do povreda djece. Da bi se umanjio rizik od povređivanja i da bi djeca imala zaista jedno sigurno mjesto za igru i zabavu, ovo igralište je urađeno po svim evropskim standardima sa sigurnosnom fleksibilnom podlogom od gumenog granulata.