Najava 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T
Obavještava se javnost da će se 1. Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Visoko
(saziv 2020 – 2024. godina) održati:

30.12.2020. godine (srijeda ) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 10.00 sati.
sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina.,
2. Prijedlog odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina.,
3. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina.

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

MATERIJAL