Najava 3. sjednice Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 3. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

29.01.2021. godine (petak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                   

D N E V N I M   R E D O M

 1.    Izvod iz zapisnika sa 1. konstituirajuće i 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
 1. Nacrt budžeta  Grada  Visoko za 2021. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 1.   Nacrt  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2021. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2021. godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2021. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog odluke o   visini i  načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja    i  

              uređenje gradskog  i  ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

8.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 350 KO Gorani

8.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 11 KO Buci , k.č. 16 KO Buci i k.č. 30 KO Buci

8.3. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 395 KO Gorani

8.4. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 672/1 i k.č. 673 KO Tušnjići

8.5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom sudu Visoko za upis prava korištenja na nekretnini  k.č. 74/2 KO Kula Banjer

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

 1. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje upravnog odbora Javne ustanove „Dom    zdravlja“  Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1. Prijedlozi odluka  o  Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:

10.1. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednice Gradske izborne komisije Visoko

10.2. Prijedlog odluke  o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika Gradske   izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

 1.   Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. br Komisija Datum Vrijeme
1. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja 26.01.2021. 15:30
2. Komisija za statut i propise 26.01.2021. 16:00
3. Komisija za društvene djelatnnosti 27.01.2021. 14:30
4. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 27.01.2021. 15:00

 

MATERIJAL

Press Grada Visoko